تولید چرخ دنده های بزرگ با دستگاه CNC

5/5
تولید چرخ دنده های بزرگ با دستگاه CNC

تولید چرخ دنده های بزرگ با دستگاه CNC

فیلم تولید چرخ دنده با روشهای مختلف برای ساخت چرخدنده وجود دارد.  که هرکدام دارای معایب و مزایایی هستند و باید با توجه به نوع چرخدنده ، جنس ، دقت مورد نیاز، امکانات موجود و هزینه ساخت بهترین روش را انتخاب کرد.

 فیلم دستگاه سی ان سی عظیم برای تولید چرخ دنده های عظیم _

دستگاه فرز

ساعت دکوراتیو اشهن _ شرط ازدواج

آگهی کسب و کار

آگهی فروش دستگاه

آگهی فروش ابزار