مفاهیم پایۀ سروو

5/5
طرز کار سروو موتور _ فیلم طرز کار سروو موتور _ مفاهیم پایۀ سروو

مفاهیم پایۀ سروو

یاسکاوا[1] مروری عملی از سیستم‌های سروو AC و پیاده‌سازی آنها ارائه کرده است. مخاطب این فیلم شخصی فنی است که تازه با سروو آشنا شده است. مباحث مطرح‌شده به شرح زیر است 1) تعریف سروو و اجزای آن؛ 2) بررسی طرز کار سروو در سیستم کنترل حرکت؛ 3) مفهوم «محور» سروو؛ 4) راه‌اندازی سیستم؛ 5) حرکت جهت‌دار؛ 6) کلیدهای حد مجاز اضافه جابه‌جایی؛ 7) فاصله و موقعیت؛ 8) خانه؛ 9) انواع محرک.

[1] Yaskawa

آگهی کسب و کار

آگهی فروش دستگاه

آگهی فروش ابزار