ماشین‌کاری تخلیه الکتریکی وایرکات

ماشین‌کاری تخلیه الکتریکی وایرکات

ماشین‌کاری تخلیه الکتریکی وایرکات _ Electrical discharge machining این دستگاه «وایرکات» نام دارد و ما تعدادی زیادی از این دستگاه در  اینجا داریم با دستگاه وایرکات اشکال متفاوتی را  با برشکاری ایجاد می‌کنیم در اینجا نمونه‌هایی از سیم‌های این دستگاه را می‌بینید. سیم‌ وایرکات در ضخامت‌های متفاوتی  عرضه می‌شود از کمتر از 0/1 میلیمتر تا […]

ماشین‌کاری تخلیه الکتریکی اسپارک

ماشین‌کاری تخلیه الکتریکی اسپارک

ماشین‌کاری تخلیه الکتریکی اسپارک این دستگاه «اسپارک» نام دارد ما در اینجا چندین دستگاه اسپارک داریم (از این دستگاه برای ایجاد «کویتی» (حفره   با عمق مشخص استفاده می‌کنیم بویژه در موقعیت‌هایی که ایجاد آن  با دستگاهها فرز یا تراش ممکن نباشد https://cncstock.ir/wp-content/uploads/2022/07/EDM-Precision-technologies-Spark-Erosion_burn-in_1280x720_x264.mp4 مثلا وقتی که گوشه‌ها باید تیز باشند یا موادی  که فرزکاری آنها بسیار […]

ماشین کاری تخلیه الکتریکی

ماشین کاری تخلیه الکتریکی

ماشین‌کاری تخلیه الکتریکی  این دستگاه سوپر دریل است (دستگاه سوراخکاری با تخلیه بار الکتریکی) Electrical discharge machining (EDM) این دستگاه سوپر دریل است (دستگاه سوراخکاری با تخلیه بار الکتریکی) و کنار آن دستگاه دیگری می‌بینید و همینطور سایر دستگاههای دیگر از دستگاه سوپر دریل برای سوراخکاری موادی استفاده می‌شود که بسیار سخت هستند موادی سخت‌کاری شده و […]

وایرکات _ ماشین‌کاری تخلیه الکتریکیEDM

ماشین‌کاری تخلیه الکتریکیEDM

وایرکات _ ماشین‌کاری تخلیه الکتریکیEDM ماشین‌کاری تخلیه الکتریکی Electrical discharge machining به صورت مخفف (EDM) فرایند ماشینکاری یا همان براده‌برداری با استفاده از جرقه‌های الکتریکی متناوب و پیوسته است. در این روش  از یک منبع برق یا ژنراتور برای تولید جرقه با ولتاژ پایین و آمپر بالا بین دو قطعه) فلزی که معمولا درون یک مایع […]